fbpx Linia Filmowa | Wydawnictwo UG

Linia Filmowa | Wydawnictwo UG

Linia Filmowa

Okładka

Seria wydawnicza: 
Linia Filmowa
Kino - maszyna myślenia to książka poświęcona kinu współczesnemu, ujmowanemu w kontekście przemian współczesnego świata.
Okładka

Seria wydawnicza: 
Linia Filmowa
Książka ta przedstawia fenomen kinematografii petersburskiej w okresie pierestrojki i postpierestrojki. Osadzony jest on w kontekście historycznym oraz tzw. „tekstu petersburskiego”, czyli literatury związanej z miastem.
Okładka

Seria wydawnicza: 
Linia Filmowa
Na polskim rynku wydawniczym nie pojawiła się jak dotąd książka poświęcona polskim filmom historycznym z okresu PRL.
Subskrybuj RSS - Linia Filmowa