fbpx Disertationes Laudatissiamae Universitas Gedanensis | Wydawnictwo UG

Disertationes Laudatissiamae Universitas Gedanensis | Wydawnictwo UG

Disertationes Laudatissiamae Universitas Gedanensis

Okładka

Głównym obszarem badawczym publikacji jest relacja między pamięcią, przestrzenią miejską i kategorią dyskursu w literaturze polskiej po 1989 roku.
Okładka

Die Publikationsreihe Dissertationes Laudatissimae Universitas Gedanensis wurde gegründet, um die Leistungen junger Wissenschaftler, an der Universität Gdańsk neu promovierter Doktoren zu fördern.
Okładka

Jedną z podstawowych miar atrakcyjności danej lokalizacji jest jej dostępność transportowa. Większa dostępność danego miejsca pozwala na zdobycie przewagi lokalizacyjnej. Miejscem codziennej aktywności ludzi w Polsce jest gmina.
Okładka

Książka jest poświęcona działalności Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w województwie gdańskim ze szczególnym uwzględnieniem aspektów pedagogicznych jej funkcjonowania.
Okładka

W książce autorka kreśli szeroką perspektywę możliwości komunikowania i budowania relacji międzyludzkich poprzez pozawerbalne środki ekspresji.
Okładka

W pracy określono zakres występowania zjawiska allelopatii oraz scharakteryzowano działania związków allelopatycznych produkowanych przez bałtyckie sinice – często dominującą w okresie letnim Nodularia spumigena oraz mniej poznaną, będącą jednak istotnym komponentem środowiska wod
Okładka

Georg Brandes (1842–1927) był duńskim krytykiem i historykiem literatury, publicystą, współtwórcą przełomu modernistycznego w literaturze skandynawskiej.
Okładka

An attempt to present another critical study about the fiction of Witold Gombrowicz (1904–1969) and Samuel Beckett (1906–1989) virtually amounts to Benedykt Chmielowski’s description of a horse in one of the first Polish encyclopaedias: what a horse is like, is for everyone to see.
Okładka

Książka składa się z 4 rozdziałów. Pierwszy został poświęcony omówieniu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na gruncie teoretycznym, również w kontekście powiązań z handlem międzynarodowym.
Okładka

W rozumieniu autora, odkrycia teorii chaosu można i należy stosować w odniesieniu do zjawisk społeczno-ekonomicznych, a szczególnie badania funkcjonowania podmiotów gospodarujących.
Subskrybuj RSS - Disertationes Laudatissiamae Universitas Gedanensis