fbpx Dissertationes Laudatissimae Universitas Gedanensis | Wydawnictwo UG

Dissertationes Laudatissimae Universitas Gedanensis | Wydawnictwo UG

Dissertationes Laudatissimae Universitas Gedanensis

Okładka

Monografia stanowi empiryczne studium funkcjonowania uniwersytetu jako organizacji zrealizowane w krytycznym paradygmacie nauk społecznych.
Okładka

Czy regularny udział w muzykoterapii indywidualnej umożliwia poprawę nastroju i oddziałuje korzystnie na funkcjonowanie psychiczne osób po udarze mózgu?

Okładka

Książka jest nieznacznie zmienioną wersją obronionej w 2017 roku rozprawy doktorskiej, która została wyróżniona w konkursie prac doktorskich z roku 2018.
Okładka

Autor: Anna Galik

W niniejszej monografii problem badawczy dotyczy wpływu nowych technologii na elastyczność rynku pracy, która daje możliwość stosowania zmiennych form organizacji pracy, czasu pracy oraz form zatrudnienia.
Okładka

Działalność eksportowa przedsiębiorstw jest przedmiotem licznych analiz, zarówno na gruncie teoretycznym, jak i empirycznym.
Okładka

Książka opowiada o losach Tomasza Łubieńskiego urodzonego w 1784 r., postaci zdecydowanie wyróżniającej się na tle swojej epoki. Był wojskowym, brał udział w bitwach pod Somosierrą, Wagram, Berezyną czy Lipskiem u boku cesarza Francuzów, Napoleona.
Okładka

Obserwowane od połowy XX wieku w większości państw świata dynamiczne zmiany struktury demograficznej mają istotne znaczenie dla stabilności systemów emerytalnych.
Okładka

Aleksander Fiodorowicz Hilferding urodził się 14 (2 według starego stylu) lipca 1831 roku w Warszawie, gdzie jego ojciec piastował stanowisko dyrektora kancelarii dyplomatycznej namiestnika Cesarstwa Polskiego.

Okładka

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw (ang. supply chain security) definiuje się jako procedury i środki ochrony elementów łańcucha dostaw oraz jego otoczenia przed działalnością przestępczą i terrorystyczną.
Okładka

Powstaniu niniejszej pracy przyświecał cel przybliżenia Czytelnikom tematyki rozwoju logistyki w przemyśle motoryzacyjnym, a szczególnie tych uwarunkowań, które w sposób istotny wpisują się w kształtowanie nowych koncepcji logistycznych, wspierających procesy podstawowe w globalnych łańcuchach dosta

Strony

Subskrybuj RSS - Dissertationes Laudatissimae Universitas Gedanensis