fbpx Przekładając Nieprzekładalne | Wydawnictwo UG

Przekładając Nieprzekładalne | Wydawnictwo UG

Przekładając Nieprzekładalne

Redaktorzy naczelni: dr hab. Olga Kubińska, prof. UG, prof. dr hab. Wojciech Kubiński

Okładka

Medical translation is receiving increasingly more attention from linguists, healthcare providers and translation researchers, who uncover the complexity and significance of this field. It is inseparably connected with considerable responsibility and ethical gravity.
Okładka

Książka stanowi próbę identyfikacji norm związanych z  przekładem medycznym, określenia przyjętych sposobów realizacji tych norm oraz problemów dotyczących działania niezgodnego z przyjętymi konwencjami.
Okładka

W  pracy podjęto próbę ukazania drogi, jaką przeszła rosyjska nauka o przekładzie od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, ze szczególnym uwzględnieniem badań współczesnych.
Okładka

The book is a postdoctoral publication investigating the potential of recorded sight translation (SiT) to optimize translation of written texts from English into Polish.
Okładka

Książka jest skierowana do badaczy przekładu, studentów i osób zainteresowanych teorią przekładu literackiego, twórczym przekładem, pojęciem znaczenia, semiotyką, translatoryką, problematycznością pojęcia ekwiwalencji, pojęciem refrakcji, teorią dzieła literackiego Romana Ingardena oraz procesem odc
Subskrybuj RSS - Przekładając Nieprzekładalne