fbpx Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza | Wydawnictwo UG

Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza

Okładka

Redaktor: Alicja Pstyga

Niniejszy (siódmy) tom monograficzny z serii Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza jest pokłosiem konferencji „Frazeologia z perspektywy  językoznawcy i tłumacza”, zorganizowanej w dniach 20–21 października 2016 roku przez Katedrę Językoznawstwa i Translatoryki Instytutu
Okładka

Redaktor: Alicja Pstyga

W tym tomie szczególnie zostały wyeksponowane kulturowe uwarunkowania przekładu, polszczyzna w przekładzie tekstów literackich, medialnych, naukowych i popularnonaukowych, dokumentacji oraz problem tekstów dawnych w przekładzie, a także historia przekładu.
Okładka

Przekład wzbogaca język i odsłania bogactwo współczesnej polszczyzny. Warto więc zwrócić uwagę na trudności w przekładzie tekstów różnego typu, wymagające rozstrzygnięć w zakresie często bardzo szczegółowych problemów natury językowej i/lub kulturowej.
Subskrybuj RSS - Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza