fbpx Studia Historica Gedanensia | Wydawnictwo UG

Studia Historica Gedanensia | Wydawnictwo UG

Studia Historica Gedanensia

Okładka
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Tadeusz Stegner

ISSN: 2081-3309

Objętość: 250

Dostęp: płatny

Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne

Strona WWW czasopisma: 
http://historia.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/czasopisma_naukowe/studia_histo...

Okładka

Dziesiąty tom „Studia Historica Gedanensia” – czasopisma Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, zatytułowany Historia w szkolnej ławce i uniwersyteckiej auli.
Okładka

Obrazy i słowa na wszystkich tych etapach rozwoju cywilizacyjnego są przedmiotem badań historycznych. Pełniły funkcję nie tylko komunikatów, ale są też wyrazem określonej świadomości społecznej.

Okładka

Podobnie jak to miało miejsce przy dotychczasowych wydaniach, także w niniejszym redakcja nie ogranicza ram geograficznych i czasowych dla naukowych dociekań. Dlatego zakres zainteresowań badawczych autorów ósmego tomu rocznika sięga od Afryki przez Europę po Amerykę Północną oraz od XVII w.
Okładka

Głównym tematem tomu jest podatek w jego zróżnicowanych formach: od opłat z tytułu dochodów, posiadanego majątku, poprzez podymne, pogłówne, pańszczyznę, cło, myto, czopowe, daniny na rzecz instytucji religijnych, jak świętopietrze, dziesięcina lub meszne aż po współczesne systemy podatkowe.
Subskrybuj RSS - Studia Historica Gedanensia