fbpx Studia Germanica Gedanensia | Wydawnictwo UG

Studia Germanica Gedanensia

Okładka
Redaktor naczelny: dr hab. Danuta Olszewska, prof. UG

ISSN: 1230-6045

Objętość: 300

Dostęp: płatny

Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne

Strona WWW czasopisma: 
https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG

Okładka

Tom zawiera artykuły z międzynarodowej konferencji naukowej „30 Jahre germanistische Forschung in Polen und Deutschland: 1989–2019” zorganizowanej przez Instytut Filologii Germańskiej z okazji jego 30-lecia; zawiera artykuły germanistów z Polski, Ni
Okładka

Człowiek nie może być szczęśliwy bez religii, twierdził Immanuel Kant.

Strony

Subskrybuj RSS - Studia Germanica Gedanensia