fbpx Studia Germanica Gedanensia | Wydawnictwo UG

Studia Germanica Gedanensia | Wydawnictwo UG

Studia Germanica Gedanensia

Okładka
Redaktor naczelny: dr hab. Danuta Olszewska, prof. UG

ISSN: 1230-6045

Objętość: 300

Dostęp: płatny

Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne

Strona WWW czasopisma: 
https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG

Okładka

Człowiek nie może być szczęśliwy bez religii, twierdził Immanuel Kant.
Subskrybuj RSS - Studia Germanica Gedanensia