fbpx Christianitas Antiqua | Wydawnictwo UG

Christianitas Antiqua

Okładka

ISSN: 1730-3788

Objętość: 200

Dostęp: płatny

Okres wydawania: rocznik

Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne

Strona WWW czasopisma: 
http://historia.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/czasopisma_naukowe/christianita...

Okładka

Zawarte w tomie teksty obrazują różnorakie aspekty antycznego chrześcijaństwa, począwszy od wpływu religii greckiej (tekst Lucyny Kostuch), a skończywszy na relikcie antycznej tradycji znajdującej swój wyraz w omawianym przez Tatianę Krynicką dziele Izydora z Sewilli.
Okładka

Siódmy tom Christianitas Antiqua jest poświęcony zagadnieniu grzechu i dyscypliny kościelnej.
Okładka

Publikowane teksty dotyczą wielu aspektów antycznego chrześcijaństwa. Są to prace dotyczące archeologii chrześcijańskiej i szeroko rozumianej kultury materialnej świata rzymskiego, patrologii i dziejów Kościoła w epoce Nowego Testamentu.
Subskrybuj RSS - Christianitas Antiqua