Wpływ czynników środowiskowych na oddziaływanie allelopatyczne bałtyckich sinic Synechococcus sp. i Nodularia spumigena | Wydawnictwo UG

Okładka

Seria wydawnicza: Disertationes Laudatissiamae Universitas Gedanensis

Rok wydania: 2017

Wersja pierwotna publikacji: papierowa

Szczegóły

Data publikacji: 
czw., 27.07.2017 r., 14:34
Ostatnia modyfikacja: 
śr., 20.09.2017 r., 12:31