fbpx Czasopisma | Wydawnictwo UG

Czasopisma

 • ISSN: 2300-7656
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny: mgr Dawid Michalski

  Aequitas to czasopismo będące swoistą hybrydą studenckiego zeszytu naukowego i periodyku zawierającego prace wyłącznie wybitnych naukowców. Półrocznik ma...

 • ISSN: 2657-6058
  Dziedzina naukowa: Nauki społeczne
  Redaktor naczelny: dr Małgorzata Cackowska

  Czasopismo naukowe Ars Educandi, jest rocznikiem afiliowanym przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, który powstał w 1998 roku. W roku 2009 środowisko gdańskiej pedagogiki...

 • ISSN: 1732-1220
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne

  Beyond Philology is an international journal of linguistics, literary studies and language acquisition. We publish articles, reviews and reports. The language of the journal is English...

 • ISSN: 2300-4861
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny: dr hab. Ewa Wierzbowska, prof. UG

  Cahiers ERTA est une plate-forme d’échange scientifique sur la littérature francophone moderne et contemporaine. Cahiers ERTA a d’abord été conçu comme un cycle de monographies...

 • ISSN: 1730-3788
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny: prof. dr hab. Jan Iluk
  Christianitas Antiqua jest periodykiem, obejmującego studia i materiały z zakresu chrześcijańskiego antyku, cywilizacyjnych przemian zachodzących pod wpływem chrześcijaństwa pomiędzy...

  Numery czasopisma:

 • ISSN: 1898-3707
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny: dr Jakub Szlachetko
  „Przegląd Naukowy Disputatio” to czasopismo naukowe o wyspecjalizowanym profilu. Publikowane na jego łamach opracowania dotyczą zjawiska udziału mieszkańców i ich...

  Numery czasopisma:

 • ISSN: 2392-0971
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne

  Gdy rozpoczynaliśmy prace nad „Etnografią”, przyświecała nam myśl stworzenia czasopisma, które mogłoby uzupełnić puste miejsce na mapie polskich periodyków antropologicznych...

  Numery czasopisma:

 • ISSN: 1897-4120
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne

  GSA są rocznikiem wydawanym przez Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego (wcześniej przez Zakład Archeologii IH UG a następnie Instytut Archeologii UG). Pod tym samym...

  Numery czasopisma:

 • ISSN: 2084-2902
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny: dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG

  Gdańskie Studia Azji Wschodniej to ogólnopolski półrocznik naukowy poświęcony tematyce Azji Wschodniej. Zamieszczane w nim teksty podejmują problematykę obszaru Azji Wschodniej...

  Numery czasopisma:

 • ISSN: 1730-4652
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny: dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG
  Gdańskie Studia Międzynarodowe (cyt. dalej GSM) są pismem naukowym wydawanym przez Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1998 roku, a jego...

  Numery czasopisma:

 • ISSN: 1734-5669
  Dziedzina naukowa: Nauki społeczne
  Redaktor naczelny: prof. dr hab. Jarosław Warylewski

  Czasopismo „Gdańskie Studia Prawnicze” jest projektem wydawniczym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Misją czasopisma jest upowszechnianie badań naukowych z...

  Numery czasopisma:

 • ISSN: 1734-5677
  Dziedzina naukowa: Nauki społeczne
  Redaktor naczelny: prof. dr hab. Jarosław Warylewski

  Tradycja wydawania własnego periodyku naukowego przez Wydział Prawa i Administracji sięga samych początków historii Wydziału. Już w 1972 r. ukazał się pierwszy numer...

  Numery czasopisma:

 • ISSN: 2300-8318
  Dziedzina naukowa: Nauki społeczne
  Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Zbigniew Góral (Uniwersytet Łódzki)

  "Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego" (GŁRPPiPS) ukazują się nieprzerwanie od 2011 r. W pierwotnym założeniu miały one stanowić...

 • ISSN: 2080-8011
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny: dr Jakub Szlachetko
  „Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski” to periodyk historyczny, ukazujący się dwa razy w roku, dotyczący zagadnień różnej natury (politycznych, prawnych, społecznych)...
 • ISSN: 2084-2937
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny: dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. UG

  „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” to czasopismo założone w roku 1992, publikujące numery tematyczne poświęcone zagadnieniom socjologicznym i antropologicznym....

 • ISSN: 2080-9476
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny: prof. dr hab. Amadeusz Krause

  Kwartalnik „Niepełnosprawność” ma na celu aktualizację problemów z zakresu pedagogiki specjalnej. Jest to możliwe między innymi dzięki wykraczaniu poza ramy tej dyscypliny....

 • ISSN: 2084-2937
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska
  Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego wydaje rocznik „Porta Aurea” od 1992 roku. Pierwsze tomy rocznika ukazujące się pod redakcją Teresy Grzybowskiej miały...

  Numery czasopisma:

 • ISSN: 1734-1582
  Dziedzina naukowa: Nauki społeczne
  Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska

  Recenzowany półrocznik zatytułowany „Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education” powstał z inicjatywy prof. zw. dr hab. Doroty Klus-Stańskiej. Ukazał się po raz pierwszy...

  Numery czasopisma:

 • ISSN: 0080-3456
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne

  Numery czasopisma:

 • ISSN: 1733-5817
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny: dr hab. Halina Wątróbska, prof. UG

  Numery czasopisma:

 • ISSN: 1733-4012
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne

  Czasopismo zawiera wyłącznie prace oryginalne w języku polskim lub łacińskim, wcześniej niepublikowane. Wszystkie artykuły są recenzowane. Do tekstu artykułu w języku polskim należy...

  Numery czasopisma:

 • ISSN: 1230-6045
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny: dr hab. Danuta Olszewska, prof. UG
  Die Reihe "Studia Germanica Gedanensia" ist eine Fachzeitschrift, die seit 20 Jahren am Institut für Germanistik der Danziger Universität herausgegeben wird. Bis jetzt sind 31 Bände...

  Numery czasopisma:

 • ISSN: 2081-3309
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny: prof. dr hab. Tadeusz Stegner

  Numery czasopisma: