fbpx Recenzje | Wydawnictwo UG

Recenzje

Recenzja „Władców torrentów” w „Kulturze Popularnej”

W  „Kulturze popularnej” ukazała się recenzja Piotra Mirskiego książki „Władcy torrentów. Wokół angażującego modelu telewizji”. Zapraszamy do lektury artykułu „Myszka jako berło. O książce Władcy torrentów”.

Recenzja

Okładka Władców torrentów
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Łukasz Gwizdała
Treść wprowadzona przez: Łukasz Gwizdała
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 kwietnia 2015 roku, 12:00
Okładka

Kaszubszczyzna. Pedagogicznie o języku i tożsamości

Kašubština – úspěch, zklamání či důvod k obavám?

https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/141237/2_OperaSlavica_29-2019-2_6.pdf?sequence=1
Okładka

Zrozumieć świat liczb

Recenzja książki w „Wiadomościach statystycznych”

Na rynku księgarskim niewiele jest książek, które w przystępny sposób przedstawiają statystykę nie jako zbiory liczb ujętych w tablice i diagramy, lecz jako pasjonującą naukę o otaczającym nas świecie. Współczesną statystykę postrzega się często przez pryzmat liczb, wskaźników i indeksów, wskutek czego nie zawsze dostrzega się to, co w niej najistotniejsze. Zdaniem Mirosława Szredera głównym zadaniem statystyki jest dostarczenie innym naukom, a także szerokiemu gronu odbiorców narzędzi do wydobywania wartościowej wiedzy z coraz bogatszych zbiorów liczb. W przedmowie do książki Zrozumieć świat liczb autor zapowiada podzielenie się z czytelnikami refleksją na temat możliwości zdobywania nowej wiedzy, jakie oferuje dzisiaj statystyka. Chce przedstawić zarówno możliwości statystyki i rachunku prawdopodobieństwa, jak i zagrożenia związane z rosnącymi w sposób niekontrolowany zasobami danych.

Czytaj całość.

PDF icon Treść recenzji

Okładka

Prawo i literatura. Parerga

Bocznymi drogami od prawa do literatury i z powrotem

„– Czy mogłybyśmy jeździć jakimiś mniej głównymi drogami? – spytała niecierpliwie Teresa. – Ciągle mnie wożą autostradami, nie chcą skręcać nigdzie w bok i już mi te autostrady nosem wyszły. Są tu chyba jakieś boczne drogi?

– Naprawdę myślisz, że u nas jest takie zagęszczenie autostrad? – zdziwiła się Lucyna.

– Proszę cię bardzo – powiedziałam równocześnie do Teresy. – Możemy jeździć nawet przez wsie i opłotki, tylko w razie ulewnego deszczu któraś z was wysiądzie i będzie szła przed samochodem, sprawdzając głębokość kałuż.

– Aż tyle nie wymagam. Mogą być średnio boczne drogi…” (Chmielewska 2013:25).

Skojarzenie z „bocznymi drogami” pierwszorzędnej autorki drugorzędnej, za jaką można uznać Joannę Chmielewską, nasuwa się samo, gdy sięgamy po tom zbiorowy „Prawo i literaturaParerga”...

WięcejOkładka

Filozoficzne i translatoryczne wędrówki po Dolinie Muminków

Sabina Strózik, Kto się boi Buki?

Recenzja z magazynu „ArtPapier”.

„Za książkami [o Muminkach – S.S.] kryje się skupiona na sobie pisarka, która tworzy literaturę dziecięcą bynajmniej nie dla dzieci, a dla siebie, aby odreagować własną dziecinność. Groźna pisarka. Jej wewnętrzne dziecko nie pasuje do społeczności dorosłych. Tove szuka więc czegoś, co niegdyś istniało, i próbuje to odtworzyć. Mówiąc słowami podstępnej autorki, odwzorowywać i przeżywać »coś straconego bądź nieosiągalnego«. To poszukiwanie stanowi część tajemnicy opowiadań o Muminkach. One uosabiają tęsknoty nas wszystkich” (Westin 2012: 27-28). Ten przydługi cytat, którym zdecydowałam się zacząć omówienie książki Hanny Dymel-Trzebiatowskiej, wydaje się doskonale podsumowywać nie tylko całą sagę o trollach, której autorką jest Tove Jansson, ale też zamysł przyświecający badaczce. Podejmuje ona niezwykle ciekawe zagadnienia – choć pozornie tak sobie dalekie – bo sięga zarówno po ładunek filozoficzny, wyrażany, a raczej możliwy do wyczucia, podskórnie, niezwykle rzadko zadeklarowany, który trzeba, na drodze wielu lektur i poszukiwań, wyłuszczać i odcedzać, jak i po analizę językowych potyczek tłumaczy.

[...]


Więcej
Okładka

Modele podziału ryzyka w hybrydowych pracowniczych programach emerytalnych

„Forum Akademickie” – Hybrydowe programy emerytalne

Rozpoczęło się wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych – dobrowolnego, prywatnego systemu długoterminowego oszczędzania na okres po zakończeniu aktywności zawodowej. Miliony Polaków podejmują już od 1 lipca br. decyzje o przystąpieniu lub nieprzystąpieniu do PPK. Jednym z ważnych kryteriów, jakie twórcy i uczestnicy każdego programu emerytalnego biorą pod uwagę, jest ekspozycja zgromadzonych oszczędności na ryzyko, a także podział ryzyka pomiędzy wszystkie zaangażowane strony, w szczególności pracodawców i pracowników. Autorka szczegółowo charakteryzuje najważniejsze rodzaje ryzyka, w tym: ryzyko inwestycyjne, błędnego oszacowania dalszego trwania życia, ryzyko inflacji, nieznanej ceny renty, ryzyko bankructwa pracodawcy. Ciężar wymienionych rodzajów ryzyka w rożnym stopniu spoczywa na pracodawcy i pracowniku, a zależy to m.in. od formy programu emerytalnego: czy jest to program o zdefiniowanej składce, czy zdefiniowanym świadczeniu. (...)

Ciąg dalszy
Okładka

Modele zdarzeń konkurujących i ich zastosowanie w ocenie ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorcy

Recenzja książki Ewy Wycinki „Modele zdarzeń konkurujących i ich zastosowania w ocenie ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorcy”

Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz

W polskiej literaturze naukowej do tej pory ukazało się niewiele artykułów czy prac, w których podejmowano ten problem. Monografia naukowa Ewy Wycinki Modele zdarzeń konkurujących i ich zastosowania w ocenie ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorcy, wydana w zeszłym roku przez Uniwersytet Gdański, wypełnia tę lukę. Po raz pierwszy zagadnienie niezależnych zdarzeń konkurujących zostało opisane tak kompleksowo i  dokładnie, z jednoczesnym przedstawieniem jego zastosowania w praktyce. Autorka postawiła sobie za cel wskazanie metod odpowiednich w przypadku modelowania czasu trwania do wystąpienia niezależnych zdarzeń konkurujących oraz ocenę przydatności tych metod do badania ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorcy. Poza celem głównym sformułowano trzy cele szczegółowe o charakterze poznawczym i praktycznym oraz postawiono cztery hipotezy badawcze. Naszym zdaniem szczególne znaczenie mają cele i hipotezy dotyczące długoterminowych pożyczek społecznościowych, tematu dotąd nieobecnego w literaturze przedmiotu. (...)

Więcej
Okładka

Homo capax, capax hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza

Fragment recenzji rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Bednarek „Homo Capax. Capax Hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza”

Bez wątpienia, pisanie dzisiaj rozprawy doktorskiej o Mickiewiczu to sprawa ryzykowna i wymagająca nie lada odwagi oraz podobnych umiejętności; pisanie o antropologii u Mickiewicza wydaje się natomiast ryzykiem zwielokrotnionym, związanym przede wszystkim z niebezpieczeństwem powtarzania tego, co napisano w rozprawach powstających od ponad 100 lat. A pisali np.: Juliusz Kleiner. Stanisław Pigoń, Alina Witkowska. Zofia Stefanowska. Adam Sikora. Marta Piwińska i wielu innych. Przystępując do lektury rozprawy doktorskiej Pani Agnieszki Bednarek, zastanawiając się nad intrygującym tytułem (Homo Capwc, Capcn Hominis) i zauważając ostrożność Autorki (podtytuł: „z problematyki antropologicznej"), myślałem właśnie o wspomnianym podwójnym ryzyku.
 
Wprowadzając w ten sposób w recenzję, od razu muszę jednak zredukować powstający efekt suspensu i stwierdzić, że mgr Bednarek poradziła sobie z tymi wyzwaniami, co więcej - poradziła sobie w sposób godny podziwu. Rezultatem jest rozprawa, która w moim odbiorze cechuje się specyficzną dramaturgią. Stopniowo rozwija się. nabiera tempa (nieco momentami irytując powtórzeniami), by zakończyć się absolutnie rewelacyjnymi i fascynującymi rozważaniami na temat widocznego u Mickiewicza splotu antropologii i teologii (podobnie wypada wszakże określić wcześniejsze wywody autorki o podmiotowości w III cz. Dziadów).
 
Z recenzji prof. Michała Kuziaka
Okładka

Homo capax, capax hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza

Fragment recenzji rozprawy doktorskiej Agnieszki Edyty Bednarek Homo Capax, Capax Hominis. Z problematyki antropologicznej w potnej twórczości Adama Mickiewicza napisanej pod kierunkiem dra hab. prof. AP Sławomira Rzepczyńskiego

Rozprawa pani Agnieszki Bednarek stanowi bardzo dobre, rzetelne, dogłębne i oryginalne studium koncepcji antropologicznej Mickiewicza, a zwłaszcza jego rozumienia religijności. Nie ulega bowiem wątpliwości, że tematem rozprawy jest relacja człowiek-Bóg w twórczości poety. Punktem wyjścia rozważań jest tu założenie o nowoczesności autora Dziadów, rozpoznającego oświeceniowe odczarowanie świata i podejmującego próby sformułowania własnej odpowiedzi na takie rozpoznanie, a także – co w tym wypadku za tym idzie – zbliżenie myślenia poety do współczesnej refleksji postsekularnej. Takie sformułowanie problemu od razu ustawia zaproponowaną przez Doktorantkę lekturę w podwójnej perspektywie z jednej strony historycznej, z drugiej dzisiejszej. Odczytaniom Mickiewicza w całej pracy towarzyszy kontekst jego przewodników duchowych, zwłaszcza Jakuba Böhmego i Anioła Ślązaka, oraz krytykowanej przez poetę filozofii niemieckiej. Kontekst teoretyczny natomiast wyznaczają teksty Ricouera. Mariona, Kearneya, Caputo. Geschégo. Ta dwukierunkowa metoda przynosi dobre efekty interpretacyjne. Jak Autorka deklaruje, interesuje ją późna twórczość Mickiewicza kłopotliwa dla badaczy ze względu na fenomen „zamilknięcia wieszcza”, a raczej przeformułowania jego myślenia o literaturze. W centrum znajdują się Zdania i uwagi, których interpretację dopełniają starannie dobrane fragmenty prelekcji paryskich, a także innych tekstów poety, zdaniem Doktorantki, zbliżonych ideowo do Zdań i uwag. Do kwestii wyboru tych tekstów jeszcze powrócę.
 
Z recenzji prof. Magdaleny Siwiec

Okładka

Sny więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu

„artPAPIER” – Anita Jasińska, „Przeklęte kino” doświadczeń sennych

Wojciech Owczarski, badacz historii literatury, teatrologii i antropologii kultury oraz kierownik Pracowni Badań nas Snem, Pamięcią i Wyobraźnią, jest autorem wydanego nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego opracowania „Sny więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu”. To obok „Diabła w dramacie polskim. Z dziejów motywu” (1996), „O bohaterach drugiej części »Dziadów«” (1998), „Mickiewiczowskich figur wyobraźni” (2002), „Miejsc wspólnych, miejsc własnych” (2006), „Sennika polskiego. Literatury, wyobraźni i pamięci (2014), szósta monografia Owczarskiego.

Więcej.

Okładka

25 500

Recenzja w Outdoor Magazyn

25500 - mniej więcej tyle dni trwa nasze życie. To jak je wykorzystamy zależy od nas. Pierwsza książka Rafała Króla nie jest idealna i z pewnością nie każdemu przypadnie do gustu - jak pisze sam autor: „nie jestem dwudziestodolarówką, nie będę się wszystkim podobał”. No i rzeczywiście, Rafał Król może nie spodobać się osobom wierzącym (w szczególności katolikom), miłośnikom tatuaży czy ciężko harującym wyznawcom pieniądza...

Recenzja.

Strony