fbpx Recenzje | Wydawnictwo UG

Recenzje

Recenzja „Władców torrentów” w „Kulturze Popularnej”

W  „Kulturze popularnej” ukazała się recenzja Piotra Mirskiego książki „Władcy torrentów. Wokół angażującego modelu telewizji”. Zapraszamy do lektury artykułu „Myszka jako berło. O książce Władcy torrentów”.

Recenzja

Okładka Władców torrentów
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Łukasz Gwizdała
Treść wprowadzona przez: Łukasz Gwizdała
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 kwietnia 2015 roku, 12:00
Okładka

Azja Wschodnia w oczach Polaków

Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej

Autor: Maciej Franz

Recenzja książki Azja Wschodnia w oczach Polaków. Wybór tekstów Józefa Włodarskiego z lat 2001–2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, ss. 313, ISBN 978-83-7865-332-5

PDF icon Recenzja

Okładka

50 i pięć lat Teatru Muzycznego w Gdyni 1958–2013

Recenzja z „Dziennika Bałtyckiego”

„Dziennik Bałtycki”

Okładka

O płci od nowa. Własna tożsamość oczami osób transpłciowych

„O płci od nowa” - tranzycje.blog.pl

Projekt tej książki powstał w 2013 roku. Wtedy też napisałam autobiograficzne opowiadanie do niej. Głównym zamysłem autorki, Ani Kłonkowskiej, było zdjęcie martyrologii z bycia osobą transpłciową. Poproszono nas, byśmy napisali opowiadania przepojone entuzjazmem i optymizmem, mimo problemów, z jakimi się borykamy.

Teraz, gdy przeczytałam już swój egzemplarz autorski, mogę śmiało potwierdzić, że tak jest. Opowiadania są bardzo różne, ale łączy je właśnie ten optymizm, nieraz większy, nieraz słabszy, ale jednak obecny.

Dla mnie osobiście bardzo ciekawa była pierwsza część książki, w której autorzy przedstawiają w bardzo przystępny i rzetelny sposób to, kim są osoby transpłciowe. Jak one siebie samych postrzegają. Skąd się bierze takie a nie inne postrzeganie. Jakie pułapki i niebezpieczeństwa czyhają, zwłaszcza w pierwszym okresie odkrywania prawdy o sobie. W wielu fragmentach tej części odnalazłam siebie, swoje obawy, błędne interpretacje, także zupełnie mi do tej pory nie znaną uwewnętrznioną transfobię, którą odnalazłam także w sobie.

Wielką zaletą tej książki jest to, że jest ona kierowana głównie do osób, które nie pojmują, kim są osoby transpłciowe. Dzięki tej pozycji na pewno będą mogły lepiej zrozumieć nasz świat. Nie mniej, może ona być także niezwykle pomocna osobom transpłciowym w różnym wieku w zrozumieniu różnych mechanizmów, które kierują naszym postępowaniem i pomóc zrozumieć, dlaczego daną sytuację widzimy tak a nie inaczej. I dlaczego reagujemy tak, albo tak.

Nasz świat jest bardzo kolorowy, zróżnicowany, niejednoznaczny, niebinarny i ta książka pokazuje to w bardzo dobry sposób.

Lukrecja Kowalska

http://tranzycja.blog.pl/2016/03/01/o-plci-od-nowa/

Okładka

Dysputa w Valladolid (1550/1551)

„Dysputa w Valladolid” - recenzja w o-historii.pl

Zapraszamy do lektury recenzji:

http://o-historii.pl/dysputa-valladolid-bartolome-de-las-casas-juan-gines-de-sepulveda-domingo-de-soto-recenzja/
Okładka

Monitoring bezpieczeństwa transportu morskiego – modelowanie systemów – strategie ekonomizacji

Recenzja prof. dr. hab. Tadeusza Szczepaniaka

Wybór przez Autora tematu pracy to nie tylko uznanie pozycji transportu morskiego w gospodarce globalnej – to również konsekwencja jego kariery zawodowej oraz naukowej pasji badawczej potwierdzonej bogatym dorobkiem publikacji naukowych. Można wskazać na wkład niniejszej rozprawy w stan wiedzy i rozwój badanej dyscypliny nauk ekonomicznych. Na płaszczyźnie teoretycznej jest to: dokonanie klasyfikacji systemów bezpieczeństwa transportu morskiego na podstawie oryginalnych kryteriów podziału; budowa modelu Zintegrowanego Systemu Monitoringu Bezpieczeństwa Transportu Morskiego (ZSMBTM) oraz jego graficzna i kwantytatywna (algebraiczna) prezentacja. Na płaszczyźnie metodycznej: stworzenie metodyki budowy ZSMBTM uwzględniającej efekty zewnętrzne w procesach ekonomizacji bezpieczeństwa transportu morskiego; wykorzystanie wybranych metod badawczych (Gartner Hype-Cycle i sieci Petriego) do opisu procesów z obszaru transportu morskiego. Na płaszczyźnie empirycznej: identyfikacja zastosowanych systemów monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego ze wskazaniem na ich dywersyfikacje; estymacja kosztów i profitów zewnętrznych transportu morskiego w kategoriach analizy TSC/TSB oraz opracowanie założeń do wprowadzenia w życie dodatkowej opłaty Safety Surcharge jako elementu internalizacji kosztów systemu bezpieczeństwa w transporcie morskim.
Okładka

„Jak dojechałem do tej stumetrówki”. Wspomnienia ze służby wojskowej

Recenzja w „Kole Historii”

Dariusz Szymczyk – autor naukowego opracowania wspomnień – uzyskał możliwość wyjazdu naukowego do Londynu w ramach stu-diów doktoranckich z zakresu historii, historii sztuki i archeologii Uniwersytetu Gdańskiego. Szymczyk w trakcie pobytu we wspomnianym mieście nawiązał kontakty, które pozwoliły mu dotrzeć do autora przygotowanych do druku wspomnień. Na główną treść książki złożyły się także materiały przygotowane przez inne osoby związane z rotmistrzem Tadeuszem Bączkowskim...


PDF icon „Jak dojechałem do tej stumetrówki”. Wspomnienia ze  służby wojskowej – recenzja

Okładka

O „Faraonie” Bolesława Prusa. Studium monograficzne

Rekomendacja książki – Krzysztof Lubczyński

Na portalu pisarze.pl książka „O Faraonie Bolesława Prusa” Roksany Blech znalazła się wśród rekomendowanych przez Krzysztofa Lubczyńskiego tytułów. Zapraszamy do lektury.

„Faraon” Bolesława Prusa w roku 2017

„Faraon” Bolesława Prusa najwyraźniej przeżywa renesans zainteresowania ze strony badaczy literatury. Kilka lat temu (2014) ukazała się bibliofilska edycja dzieła ze wspaniałymi, barwnymi ilustracjami Edwarda Okunia, wzbogacona o zbiór esejów poświęconych powieści. Dwa z nich napisał profesor Andrzej Niwiński, egiptolog i wydawca tomu, a autorką jednego z kilku esejów, zatytułowanego „Opus magnum Bolesława Prusa” była Roksana Blech. Stanowił on krótką, dziesięciostronicową syntezę, resume problematyki „Faraona”. Trzy lata później otrzymaliśmy od Roksany Blech obszerne studium monograficzne „O „Faraonie” Bolesława Prusa”.

Ciąg dalszy.

Okładka

Miłosz na Żuławach. Epizod z biografii poety

O-historii.pl – „Miłosz na Żuławach. Epizod z biografii poety” red. M. Czermińska, A. Kasperek [recenzja]

Twórczość Czesława Miłosza, którego 10. rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku, w niezwykły sposób streszcza powikłane i pełne tragizmu dzieje XX wieku. Utrwalone wśród badaczy przekonanie, że wyjątkowość dzieła noblisty jest wypadkową tyleż jego burzliwych losów, co arcydzielnej zdolności do ich artystycznej sublimacji, znajduje dodatkowe potwierdzenie w świetle wydanej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego publikacji, pt. Miłosz na Żuławach. Epizod z biografii poety...

Więcej

Okładka

Międzyjęzykowe i międzykulturowe konteksty współczesnego dyskursu publicznego. Polityka – media – komunikacja

Międzyjęzykowe i międzykulturowe konteksty współczesnego dyskursu publicznego – recenzja

Miło nam poinformować, że recenzja tomu Międzyjęzykowe... została opublikowana w czasopiśmie „Studia Medioznawcze”.

Najnowszy numer jest dostępny internetowo pod adresem: 
http://studiamedioznawcze.pl/spis.php?n=2018_3_74

PDF icon Recenzja

Strony