fbpx Recenzje | Wydawnictwo UG

Recenzje

Recenzja „Władców torrentów” w „Kulturze Popularnej”

W  „Kulturze popularnej” ukazała się recenzja Piotra Mirskiego książki „Władcy torrentów. Wokół angażującego modelu telewizji”. Zapraszamy do lektury artykułu „Myszka jako berło. O książce Władcy torrentów”.

Recenzja

Okładka Władców torrentów
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Łukasz Gwizdała
Treść wprowadzona przez: Łukasz Gwizdała
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 kwietnia 2015 roku, 12:00
Okładka książki

Prawo ochrony zabytków

PRAWO OCHRONY ZABYTKÓW w „Spotkaniach z zabytkami”

W najnowszym numerze „Spotkań z zabytkami” zaprezentowane zostało „Prawo ochrony zabytków” pod red. Kamila Zeidlera. Zapraszamy do lektury noty i czasopisma.

Skan artykułu w czasopiśmie Spotkania z zabytkami

Okładka książki

Prawo ochrony zabytków

Prawo ochrony zabytków w czasopiśmie „Ochrona zabytków”

W pierwszym numerze „Ochrony zabytków” z 2014 ukazała się recenzja Prawo ochrony zabytków autorstwa Pauliny Gwoździewicz-Matan z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Zapraszamy do lektury.

PDF icon Recenzja Prawa ochrony zabytków

Okładka książki

Życie społeczne jako Gra. Kontekst międzykulturowy

Fragment recenzji prof. dr hab. Bogdana Wojciszke

Monografia Joanny Różyckiej [...] przedstawia serię autorskich, oryginalnych badań nad przekonaniem, że życie jest grą o sumie zerowej, czyli wiarą w to, że sukces człowieka jest możliwy tylko za cenę przegranej jakiegoś innego człowieka. Szczególnie wartościowym elementem pracy są porównania międzykulturowe przeprowadzone z udziałem próbek studenckich wywodzących się z 37 krajów o bardzo zróżnicowanych kulturach. Badania przedstawione w książce składają się na oryginalny i konsekwentny program badawczy przedstawiony na tle szerszych rozważań nad funkcjami przekonań o świecie społecznym oraz na tle porównań międzynarodowych w kontekście psychologii międzykulturowej.
Okładka książki

Życie społeczne jako Gra. Kontekst międzykulturowy

Fragment recenzji prof. dr hab. Pawła Boskiego

Ten typ rozmachu badawczego, ustosunkowującego własny dorobek empiryczny z dokonaniami czołowych autorów w psychologii międzykulturowej jest dokonaniem bez precedensu na rynku młodych polskich naukowców, zwłaszcza zaś w pracach z psychologii międzykulturowej. Można powiedzieć, ze autorce sprzyjali bogowie badań międzykulturowych.
Okładka książki Corpus Futuri

Corpus futuri. Literackie i filmowe wizerunki postludzi

Fragment recenzji wydawniczej książki Corpus Futuri prof. dr hab. Mirosława Przylipiaka

Książka z szerokim oddechem, rozmachem odzwierciedla ważne zjawiska współczesnej kultury. Ów szeroki oddech jest zresztą konsekwencją jeszcze jednej ujmującej właściwości tej książki, jaką jest znakomite nawiązywanie do ważkich koncepcji filozoficznych opisujących współczesność. Na jej łamach co chwila pojawiają się nazwiska czołowych autorytetów w tej dziedzinie, takich jak Zygmunt Bauman, Jean Baudrillard, Michel Foucault, Herbert Marcuse i wiele, wiele innych. Widać, że autor zna te koncepcje znakomicie, robi z nich świetny użytek, a przy tym tekst nie jest „przeciążony”, zagadnienia filozoficzne są weń wplecione  w sposób naturalny, stanowią jego integralną część.

 

Okładka Podręcznika autora

Podręcznik autora

Sztuka pisania i redagowania – „Forum Akademickie”

Wydawać by się mogło, że redagowanie pracy odbywa się tylko na etapie przygotowania tekstu do druku, jest jednym z elementów procesu wydawniczego. Nic bardziej mylnego: pierwszym redaktorem artykułu, książki czy pracy dyplomowej jest sam autor. To właśnie do niego adresowana jest publikacja Joanny Kamień – zajmująca lektura dla każdego piszącego tekst akademicki, jak również dla początkujących redaktorów wydawniczych. Z recenzenckiego obowiązku trzeba jednak zaznaczyć, że choć po przeczytaniu przedmowy i spisu treści nie mamy wątpliwości, jakich tekstów dotyczy książka, to swoistego dookreślenia należałoby spodziewać się także w tytule publikacji, kierowanej w istocie do autora pracy akademickiej (szeroko rozumianej).


Książka wyrosła z doświadczeń redaktora prac z różnych dziedzin. Daje ona odpowiedź na wszystkie podstawowe i niektóre szczegółowe problemy, na które powinni zwrócić uwagę autorzy. Podręcznik autora jest jednak czymś więcej niż tylko instruktażem, to również praca prezentująca swoistą filozofię pisania i redagowania tekstu. Nadrzędną zasadą każdego piszącego powinna być konsekwencja. „Ma ona zastosowanie – przypomina Joanna Kamień – we wszystkim, co wiąże się z przygotowaniem formalnym tekstu. Znajomość wszystkich bardzo szczegółowych zasad bez bycia konsekwentnym nie wystarczy. Konsekwencja jest potrzebna, by nie zgubić się w gąszczu różnych form językowych, funkcjonujących systemów opracowania przypisów i literatury, różnych stylów zapisu dat, liczb, numerowania rozdziałów itp.”. Oczywiście, nieodzowna jest także logika i przejrzystość wywodu oraz zachowanie umiaru, np. w długości akapitów czy liczbie wyróżnionych miejsc w tekście.


Redakcja tekstu akademickiego jest pojęciem złożonym i wieloetapowym, obejmuje bowiem jego kompozycję, opracowanie językowo-stylistyczne (w tym również interpunkcję), konstrukcję przypisów i bibliografii oraz sporządzania dodatków (indeksów, tabel itp.). Warto podkreślić, że autorka przybliża powszechne zasady redakcyjne, wspólne dla wszystkich prac, co jest jednym z wielu walorów tej publikacji. Są to zasady zarówno obligatoryjne, jak i zalecane z – wyraźnym rozróżnieniem za pomocą etykiet: „źle”, „dobrze”, „najlepiej”).


Oprócz zasad ogólnych książka zawiera sporą liczbę praktycznych wskazówek, dotyczących przede wszystkim odmiany obcych imion i nazwisk, a także typowych błędów edytorskich, interpunkcyjnych czy językowych. Wszystkie problemy i błędy są krótko skomentowane i zilustrowane odpowiednimi przykładami.


Jeśli warsztat redakcyjny autora nie zawsze bywa doceniany, to z pewnością lektura książki Joanny Kamień przywraca mu należytą rangę. Opanowanie choćby tylko podstawowych zasad redakcyjnych daje piszącemu – książkę, pracę dyplomową czy artykuł – co najmniej dwie wymierne korzyści. Po pierwsze, pomaga skoncentrować się na merytorycznej stronie pracy i precyzyjnie omówić problemy. Po drugie, znacznie przyspiesza proces wydawniczy (a jak wiadomo, długość jego trwania coraz częściej jest dla autorów sprawą kluczową).


Trafne rozwiązania graficzne zastosowane w poradniku zapewniają bardzo dobrą funkcjonalność pracy z książką. Dzięki przejrzystemu układowi treści głównej, komentarzom na marginesie i wyodrębnionym przykładom korzystanie z publikacji jest ułatwione i uatrakcyjnione. Cenny okazuje się również indeks rzeczowy, opracowany na tyle klarownie, że pozwala szybko odnaleźć interesujące nas zagadnienia i stosowne fragmenty.


Na zakończenie refleksja ogólna: miło czytać książkę, której autorka z pasją i życzliwością dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Miejmy nadzieję, że publikacja doczeka się kontynuacji.


Marcin Lutomierski


Joanna KAMIEŃ, Podręcznik autora, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.

Okładka

Między słowem a rzeczy-wistością. Poezja Eliota wobec cielesności i Wcielenia

Recenzja książki „Między słowem a rzeczy-wistością. Poezja Eliota wobec cielesności i Wcielenia”

Recenzja opublikowana w czasopiśmie „Przekładaniec” nr 35/2017

PDF icon Nowe odsłony poezji

Strony