Pracownicy | Wydawnictwo UG

Pracownicy

Dyrektor - Redaktor naczelny

Specjalista grafik

Redaktor prowadzący

Redaktorzy

Sekretarz

Specjalista ds. organizacji i marketingu

Specjalista ds. rozliczeń