fbpx Konkurs Wydawnictwa | Wydawnictwo UG

Konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej książki w trzech kategoriach:

I. książka naukowa, 
II. książka dydaktyczna, 
III. przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.

Główną nagrodą dla laureatów wszystkich kategorii jest prawo opublikowania nieodpłatnie w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego kolejnej książki w okresie 7 lat od rozstrzygnięcia konkursu. Nagroda obejmuje sfinansowanie wydania publikacji o objętości do 15 ark. wydawniczych. Nagroda przyznana Zespołowi Autorskiemu traktowana jest jako jedna i nie podlega zwielokrotnieniu. Nagrodami za 2. i 3. miejsce są wybrane przez laureata egzemplarze książek opublikowanych w Wydawnictwie (odpowiednio za kwotę 600 zł i 300 zł).

W konkursie mogą brać udział publikacje wydane w Wydawnictwie w okresie roku poprzedzającego rozstrzygnięcie konkursu. Kompletne zgłoszenia należy składać do końca kwietnia w Wydawnictwie. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Wydawnictwa;
 • jedną zewnętrzną  recenzję/opinię  o książce napisaną przez zewnętrznego specjalistę z dziedziny, której praca dotyczy; przez zewnętrznego specjalistę rozumiemy osobę spoza Uniwersytetu Gdańskiego; załączona recenzja nie może być recenzją wydawniczą, ale opinią dotyczącą już opublikowanej książki;
 • tłumaczenie recenzji na język polski, jeśli została napisana w języku obcym innym niż angielski.

 

Dotychczasowi laureaci konkursu

2012/2013 (dwie równorzędne nagordy):

 • w kategorii książka naukowa: Ewa Rogowska-Cybulska za Słowotwórstwo na usługach reklamy. Mechanizmy tekstowe, Wojciech Bęben za książkę Aborygeni, pierwsi nomadzi. Życie i kultura

2014/15:

 • w kategorii książka naukowa: Kami Zeidler za Prawo ochrony zabytków,
 • w kategorii książka dydaktyczna: Anna Szaniawska za Skorupiaki Bałtyku;
 • w kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej: Barbara Forysiewicz za książkę Witkacy i muzyka.

2015:

 • w kategorii książka naukowa: Paweł Antonowicz za Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria – praktyka gospodarcza – studia regionalne,
 • w kategorii książka dydaktyczna: Elżbieta Babula, Anna Blajer-Gołębiewska, Leszek Czerwonka, Małgorzata Zielenkiewicz za Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu/ Mathematical applications in economics and management;
 • w kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej: Ewelina Damps za książkę Historia Teatru Miejskiego w Gdańsku 1801–1841.

2016:

 • w kategorii książka naukowa: W epoce żaglowców. Morze od antyku do XVIII wieku, pod. red. Beaty Możejko we współpracy z Ewą Bojaruniec-Król,
 • w kategorii książka dydaktyczna: Ameryka Łacińska. Dzieje i kultura, Michał Z. Dankowski, Nora Orłowska,
 • w kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej: Z imaginarium fantastyki. Liryczno-oniryczny model serbskiej prozy postmodernistycznej, Ewa Stawczyk.

2017:

 • w kategorii książka naukowa: Jerzy Zajadło, Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa,
 •  w kategorii książka dydaktyczna: Joanna Mampe, Łada Owczinnikowa (red.), Расскажи мне обо всём. Пособие по русскому языку в дружеской переписке,
 • w kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej: Roksana Blech, O „Faraonie” Bolesława Prusa. Studium monograficzne.

2018

 • w kategorii książka naukowa: Magdalena Nowak, Dwa światy. Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865–1914,
 •  w kategorii książka dydaktyczna: Regina Kasprzykowska, Franciszek Kasprzykowski, Preparatyka organiczna środków farmaceutycznych,
 • w kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej: Piotr Samól, Młode Miasto Gdańsk (1380–1455) i jego patrymonium.

2019

 • w kategorii książka naukowa: Hanna Dymel-Trzebiatowska, Filozoficzne i translatoryczne wędrówki po Dolinie Muminków,
 •  w kategorii książka dydaktyczna: Nora i Andrzej Orłowscy, El teatro en la clase…
 • w kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej: Żaneta Gwardzińska, Egzykucja nadzoru konserwatorskiego.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Łukasz Gwizdała
Treść wprowadzona przez: Łukasz Gwizdała
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 kwietnia 2021 roku, 9:12