fbpx Kolegium redakcyjne | Wydawnictwo UG

Skład Kolegium Redakcyjnego

Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020–2024:
 1. dr hab. Wojciech Giłka, prof. UG – Wydział Biologii, wojciech.gilka@biol.ug.edu.pl
 2. dr hab. Piotr Mucha, prof. UG – Wydział Chemii, piotr.mucha@ug.edu.pl
 3. dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG – Wydział Ekonomiczny, joanna.bednarz@ug.edu.pl
 4. dr hab. Zenon Lica, prof. UG – Wydział Filologiczny, zenon.lica@ug.edu.pl
 5. prof. dr hab. Tadeusz Stegner – Wydział Historyczny, tadeusz.stegner@ug.edu.pl
 6. prof. dr hab. Piotr Bojarski – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, dziekanmfi@ug.edu.pl
 7. dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych, poljn@ug.edu.pl
 8. dr hab. Roman Cieśliński, prof. UG – Wydział Oceanografii i Geografii, roman.cieslinski@ug.edu.pl
 9. dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji, prakg@ug.edu.pl
 10. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – Wydział Zarządzania, pawel.antonowicz@ug.edu.pl
 11. dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed. stanislaw.oldziej@biotech.ug.edu.pl
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Łukasz Gwizdała
Treść wprowadzona przez: Łukasz Gwizdała
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 1 października 2020 roku, 14:37