fbpx nagroda | Wydawnictwo UG

Nagrody

miniaturka

Pan Prof. Jerzy Zajadło z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego został laureatem VI edycji Nagrody im. Prof. T. Kotarbińskiego za najlepszą książkę humanistyczną 2020 r. Nagroda została przyznana za książkę pt. Minima Iuridica . Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych, współwydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwo Arche. Nagroda przyznawana przez Uniwersytet Łódzki jest wyróżnieniem ogólnopolskim, które zyskało w środowisku polskich naukowców dużą renomę.

miniaturka

Niezmiernie miło nam poinformować, że książka Jerzego Zajadły Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwo Arche została nominowana do finału VI edycji Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

miniaturka

Bardzo nam miło poinformować, że zgłoszona przez Wydawnictwo publikacja prof. Jerzego Zajadło pt. Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych, została nominowana do Nagrody imienia Jana Długosza.

O książce:

Logo
Miło nam poinformować, że  rozstrzygnięto Konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego w trzech kategoriach: książka naukowa,  dydaktyczna i przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.
 
Jury Konkursu przyznało następujące nagrody:
 
książka naukowa,

Miło nam poinformować, że Oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku postanowił przyznać Agnieszce Bednarek-Bohdziewicz nagrodę w zakresie nauk humanistycznych i społecznych w tegorocznym Konkursie Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za publikację Homo capax, capax hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza.

Autorce składamy serdeczne gratulacje.

miniaturka

Laureaci konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniającej się pracy doktorskiej w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego

 

Jednostka

 Imię i nazwisko

miniaturka

Miło nam poinformować, że w konkursie organizowanym przez „Studia Źródłoznawcze” Jury Nagordy im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za rok 2019 przyznało III nagrodę w kategorii prac ze źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii dr. hab. Sobiesławowi Szybkowskiemu za książkę Kościeleccy ze Skępego herbu Ogon i ich protoplaści: studium z dziejów późnośredniowiecznej rodziny możnowładczej. Autorowi serdecznie gratulujemy!

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego z przyjemnością informuje, iż w tegorocznej edycji Konkursu Gaudeamus organizowanego przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych podczas 23. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, wyróżnienie otrzymała książka 50 spotkań na 50-lecie UG pod red. prof. Jerzego Gwizdały.

miniaturka

Miło nam poinformować, że 24 października 2019 odbyła się gala wręczenia Nagrody im. Jana Długosza, do której nominowany był prof. Kamil Zeidler ze swoją książką Estetyka prawa

zdjecie  Dyplom

 

 

miniaturka

Z radością zawiadamiamy, że dr Adela Kożyczkowska z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała główną nagrodę w kategorii książka naukowa i popularnonaukowa za pracę Kaszubszczyzna. Pedagogicznie o języku i tożsamości na XX Kościerskich Targach Książki. Gratulujemy!

 

Laureatka

 

 

Strony

Subskrybuj RSS - nagroda