fbpx Monografie z psychologii kulturowej | Wydawnictwo UG

Monografie z psychologii kulturowej | Wydawnictwo UG

Monografie z psychologii kulturowej

Psychologia międzykulturowa rozwija się w Polsce od kilkunastu lat w głównych ośrodkach akademickich naszego kraju. Badacze określający się tym mianem są obecni w światowej nauce, a ostatnio postanowili utworzyć sekcję w Polskim Stowarzyszeniu Psychologii Społecznej. Ich celem jest upowszechnienie tej dziedziny wiedzy o ludzkiej psychice poprzez wydzielenie zwartej serii publikacji, która będzie wyrazista i zauważalna dla badaczy, studentów i wszystkich ludzi zainteresowanych związkami psychiki z kulturą. Seria będzie promować tę wciąż nową dyscyplinę w rodzinie nauk psychologicznych, zapoznając czytelnika z czołowymi, oryginalnymi osiągnięciami polskich autorów. Główne kryteria selekcji dotyczą prac nowych, empirycznych i przekraczających objętość artykułów przyjmowanych przez czasopisma naukowe. Monografie zachęcają do współpracy autorów o zacięciu teoretycznym, jednak nie będę stanowić forum dla esejów bądź publicystyki z pogranicza psyche i kultura.>

Okładka książki

Monografia Joanny Różyckiej zawiera materiał z bardzo obszernego badania międzykulturowego dotyczącego przekonań społecznych zwanych skrótowo GRĄ, uzyskane wyniki z tego badania oraz zależności z innymi wymiarami kulturowymi i wskaźnikami makrospołecznymi, wskazują na związek posiadanych przek
Subskrybuj RSS - Monografie z psychologii kulturowej