fbpx Oświadczenie Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego | Wydawnictwo UG

Oświadczenie Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego

Oświadczenie Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego

 ws. książki J.P. Gwizdały, Instrumenty ograniczania ryzyka w instytucjach finansowych

Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, w odpowiedzi na wniosek dr. Błażeja Kochańskiego skierowany do Wydawnictwa UG dnia 14 października 2020 r., stwierdziło, że są podstawy do prewencyjnego usunięcia z dystrybucji książki Jerzego P. Gwizdały pt. Instrumenty ograniczania ryzyka w instytucjach finansowych, w której został zamieszczony rozdział pt. The influence of systemic liquidity risk on Polish economic stability mogący zawierać nieuprawnione zapożyczenia.

Stanowisko Kolegium Redakcyjnego nie jest rozstrzygające w kwestii oceny, czy dopuszczono się niedozwolonych zapożyczeń, w związku z powyższym Kolegium Redakcyjne podjęło decyzję o zwróceniu się do Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o udostępnienie treści opinii Komisji ds. Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk, sporządzonej na wniosek Centralnej Komisji i treści uchwały Prezydium CK sporządzonej na podstawie tej opinii. Po otrzymaniu ww. dokumentacji Kolegium Redakcyjne niezwłocznie podejmie dalsze działania.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Łukasz Gwizdała
Treść wprowadzona przez: Łukasz Gwizdała
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 października 2020 roku, 9:52