fbpx Nowy skład Kolegium Redakcyjnego na lata 2020–2024 | Wydawnictwo UG

Nowy skład Kolegium Redakcyjnego na lata 2020–2024

 
Na kadencję 2020–2024 powołano Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego w następującym składzie:
 

1.

dr hab. Wojciech Giłka, prof. UG

Wydział Biologii

2.

dr hab. Piotr Mucha, prof. UG

Wydział Chemii

3.

dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG

Wydział Ekonomiczny

4.

dr hab. ZenonLica, prof. UG

Wydział Filologiczny

5.

prof. dr hab. Tadeusz Stegner

Wydział Historyczny

6.

prof. dr hab. Piotr Bojarski

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

7.

dr hab. Jarosław Nacoń, prof. UG

Wydział Nauk Społecznych

8.

dr hab. Roman Cieśliński, prof. UG

Wydział Oceanografii i Geografii

9.

dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

Wydział Prawa i Administracji

10.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Wydział Zarządzania

11.

dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Łukasz Gwizdała
Treść wprowadzona przez: Łukasz Gwizdała
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 1 października 2020 roku, 14:12