fbpx Laureaci konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniającej się pracy doktorskiej w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego – 2020 | Wydawnictwo UG

Laureaci konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniającej się pracy doktorskiej w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego – 2020 | Wydawnictwo UG

Laureaci konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniającej się pracy doktorskiej w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego – 2020

Laureaci konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniającej się pracy doktorskiej w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego

 

Jednostka

 Imię i nazwisko

 Tytuł rozprawy

WE

 dr Anna Galik

 ,,Wpływ nowych technologii na elastyczność rynku pracy"

 dr Agnieszka Ważna

 ,,Ekonomiczna wartość czasu w transporcie pasażerskim"

 dr Małgorzata Jarocka

 ,,Dysfunkcyjność kapitałów pracujących polskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportu w warunkach   realizacji programowanych inwestycji innowacyjnych

 dr Anna Fornalska - Skurczyńska

 ,,Determinanty działalności eksportowej w świetle najnowszych teorii handlu międzynarodowego"

WF

 dr Aleksandra Słyszewska

 ,,Sakramenty i sakramentalność w angielskiej powieści katolickiej"

 dr Marta Ceber

 ,,Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej"

 dr Maciej Kur

 ,,Feasibility of DEEPL, Google and Microsoft MT systems implementation into the translation process in ENG -> PL   language pair"

WZ

 dr Paulina Nogal-Meger

 ,,Ekonomiczno-prawne aspekty nieuczciwej konkurencji"

 dr Anna Gierusz

 ,,Modele podziału ryzyka w hybrydowych pracowniczych programach emerytalnych"

 dr Emilia Dobrowolska

 ,,Modele współpracy uczelni technicznych z przedsiębiorstwami w tworzeniu innowacji - identyfikacja i kierunki rozwoju"

WPiA

 dr Hanna Misiak

 ,,Postępowania grupowe w sprawach konsumenckich. Studium prawnoporównawcze"

 dr Małgorzata Joanna Węgrzak

 ,,Zasady prawa ochrony dziedzictwa kultury w orzecznictwie sądów administracyjnych"

 

 

 

ZałącznikWielkość
Image icon Laureaci1.08 MB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Łukasz Gwizdała
Treść wprowadzona przez: Łukasz Gwizdała
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 stycznia 2020 roku, 11:16