fbpx Promocja książki „Miasto (dla) sztuki. Sztuka (dla) miasta. 60 lat działalności Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki” Jarosława Balcewicza i Marii Mendel | Wydawnictwo UG

Promocja książki „Miasto (dla) sztuki. Sztuka (dla) miasta. 60 lat działalności Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki” Jarosława Balcewicza i Marii Mendel

Zaproszenie na promocję książki

Zapraszamy na promocję książki „Miasto (dla) sztuki. Sztuka (dla) miasta. 60 lat działalności Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki” pod redakcją Jarosława Balcewicza i Marii Mendel! Książka jest owocem współpracy Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Gdańskim. Redaktorami oraz autorami wielu rozdziałów, składających się na tę monografię, są członkowie Wydziału I GTN.

Promocja odbędzie się 22 października (poniedziałek) 2018 roku o godz. 14.00, w Małej Sali Senackiej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego (Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53). W spotkaniu weźmie udział JM Rektor UG prof. Jerzy Gwizdała oraz Prorektor UG ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Piotr Stepnowski. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, przy wsparciu ze środków Miasta Gdańska oraz z budżetu JM Rektora UG.

Tak we Wstępie piszą o książce jej redaktorzy:

„W pierwszej części książki przedstawiamy gdańską kulturę i sztukę w ujęciu historycznym, a także w kontekście współzależności ludzi, miejsca, kultury i ekonomii. Część druga dotyczy Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki jako wspólnoty in actu. Wydaje się, że niekonwencjonalnie i być może nowatorsko potraktowaliśmy historię GTPS w rozdziale opartym na materiałach zasobów Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz Instytutu Pamięci Narodowej, w których, jak się okazało, jego autor nie znalazł niczego strasznego. Część trzecia książki, niemająca raczej charakteru naukowego, ukazuje GTPS we wspomnieniach i jest rodzajem otwartej trybuny. To niezwykle ważne wypowiedzi, z których – z jednej strony – można o GTPS sporo się dowiedzieć; z drugiej – bardzo zbliżyć się do istoty wspomnianej wzajemności i zrozumieć głębię relacji miasto–sztuka”.

Spotkanie poprowadzi pracownik naukowo-dydaktyczny UG, prawnik i poeta, członek Wydziału I GTN, dr Tomasz Snarski. Promocji książki towarzyszyć będzie wernisaż wystawy Mistrzów z kręgu Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Kuratorem wystawy jest prof. Marek Model, który kieruje Katedrą Kształcenia Podstawowego na Wydziale Malarstwa Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Wstęp wolny.

Okładka
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Łukasz Gwizdała
Treść wprowadzona przez: Łukasz Gwizdała
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 16 października 2018 roku, 8:43