fbpx Laureaci konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniających się prac doktorskich w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego | Wydawnictwo UG

Laureaci konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniających się prac doktorskich w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego

Laureaci konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniających się prac doktorskich w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego

 

L. p.

Imię i nazwisko

Wydział

Tytuł Pracy

1.

Dr Katarzyna Bartnik

Wydział Ekonomiczny

Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego a rozwój województwa warmińsko-mazurskiego

2.

Dr Michał Tuszyński

Wydział Ekonomiczny

Wpływ dostępności transportowej na rozwój gmin na przykładzie Gdyni w latach 2003– 2013.

3.

Dr Marta Urszula Dziedzic

Wydział Historyczny

„Stare Inflanty” w rosyjskim piśmiennictwie historycznym (koniec XVIII – początek XX wieku)

4.

Dr Marek Wawrzynkowski

Wydział Historyczny

Relacje Wojska Polskiego z ludnością cywilną na terenie DOK nr VIII w latach 1921–1939

5.

Dr Piotr Kowzana

Wydział Nauk Społecznych

Monografia długu jako urządzenia wychowawczego

6.

Dr Agata Rudnik

Wydział Nauk Społecznych

Zasoby psychologiczne jednostki a jakość życia pacjentów w przebiegu chorób układu pokarmowego.

 

 

Miło nam poinformować, że książki z pierwszej edycji konkursu już się ukazały:

  • Joanna Lisiewicz, Milczenie w teatrze Samuela Becketta i Tadeusza Różewicza
  • Bartosz Lutostański, Gombrowicz–Beckett. Beckett–Gombrowicz. A Comparative Inter-modal Study
  • Michalina Petelska, Georg Brandes i Polacy czyli o fenomenie wzajemnego zainteresowania z Polską w tle
  • Michał Suchanek, Teoria chaosu w badaniach funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Wybrane zastosowania w sektorze ochrony zdrowia
  • Sylwia Śliwińska-Wilczewska , Wpływ czynników środowiskowych na oddziaływanie allelopatyczne bałtyckich sinic Synechococcus sp. i Nodularia spumigena

 

OkładkaOkładkaOkładkaokładkaokładka
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Łukasz Gwizdała
Treść wprowadzona przez: Łukasz Gwizdała
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 17 listopada 2017 roku, 10:43