fbpx Nagrodzona książka Arkadiusza Janickiego | Wydawnictwo UG

Nagrodzona książka Arkadiusza Janickiego | Wydawnictwo UG

Nagrodzona książka Arkadiusza Janickiego

Książka Arkadiusza Janickiego Kurlandia w latach 1795–1915. Z dziejów guberni i jej polskiej mniejszości otrzymała nagrodę „Przeglądu Wschodniego”. Nagrody „Przeglądu Wschodniego”, czasopisma naukowego zajmującego się sprawami wschodnimi, są przyznawane za najwybitniejsze dzieła naukowe krajowe i zagraniczne, dotyczące związków Polski i Polaków z krajami i narodami Europy Wschodniej. Nagrody są przyznawane od 1993 roku i obecnie to najważniejsze nagrody w tej specjalności. Książka dra Arkadiusza Janickiego otrzymała nagrodę w kategorii dzieła krajowe. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 24 marca 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 
Fragment recenzji wydawniczej prof. ndzw. dr. hab. Andrzeja Szwarca:

Autor postawił sobie za cel przedstawienie w jednym tomie możliwie szerokiego wachlarza opisywanych faktów, osób i cech specyficznych dla guberni kurlandzkiej w omawianym okresie" (...). Równolegle "głównym celem pracy było ukazanie związków guberni kurlandzkiej z ziemiami polskimi, na kartach pracy starano się uwypuklić rolę, jaką odgrywali Polacy na tym terenie" (...) autorowi udało się zrealizować obydwa wskazane cele. (...) Do napisania obszernego tomu, zawierającego imponującą ilość różnorodnych informacji, posłużyła równie imponująca kwerenda źródłowa (...) Rozprawa dr. Janickiego jest typowo materiałowa. (...) spore jej fragmenty mają charakter kompendium, słownika biograficznego czy historyczno-geograficznego a nawet kroniki, ale takie faktograficzne opracowania są bardzo potrzebne, jeżeli ich przedmiotem jest - pod wieloma względami - terra incognita. (...) pracowita analiza źródeł rękopiśmiennych w wielu przypadkach doprowadziła do poprawienia pomyłek i nieścisłych sądów dawniejszej polskiej i nie tylko polskiej publicystyki i historiografii. (...) W przyszłości zaś każdy polski i nie tylko polski historyk, który zechciałby napisać cokolwiek nowego o Kurlandii, będzie musiał sięgnąć po niniejsze dzieło.

Dyplom nagrodyOkładka Kurlandii - przód
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Łukasz Gwizdała
Treść wprowadzona przez: Łukasz Gwizdała
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 kwietnia 2015 roku, 9:51