fbpx Nagroda dla prof. Pawłowskiej | Wydawnictwo UG

Nagroda dla prof. Pawłowskiej | Wydawnictwo UG

Nagroda dla prof. Pawłowskiej

Okładka rozprawy habilitacyjnej.Prof. UG dr hab. Barbara Pawłowska z Wydziału Ekonomicznego z Katedry Badań Porównawczych Systemów Transportowych otrzymała nagrodę Ministra Infrastruktury i Rozwoju dla najlepszej pracy habilitacyjnej z dziedziny TRANSPORT w roku akademickim 2013/2014. Gratulujemy!

Nagroda przyznana została za rozprawę habilitacyjną: „Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych”, w XVI edycji konkursu na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i inżynierską z dziedziny „Transport” oraz  najlepszą książkę o tematyce transportowej wydaną w roku akademickim 2013/2014.

Publikacja prezentuje zagadnienia kierunków rozwoju transportu na tle problemów i procesów społeczno-gospodarczym we współczesnym świecie oraz udowadnia, że bez wprowadzenia transportu na ścieżkę zrównoważonego rozwoju nie będzie możliwe sprostanie trudnym wyzwaniom stojącym przed transportem.

Nagrodzona praca jest efektem wieloletnich badań autorki nad zrównoważonym rozwojem w sektorze transportu. Badania prowadzone były zarówno w kraju, jak i we współpracy z wiodącymi europejskim ośrodkami naukowymi zajmującymi się tym zagadnieniem. Autorka uczestniczyła w pracach międzynarodowych konsorcjów powołanych w ramach europejskich badań nad zagadnieniami kosztów zewnętrznych transportu czy poprawy efektywności sektora. Jednym z efektów tych prac był udział w opracowaniu podręcznika metodologicznego do szacunków kosztów zewnętrznych transportu, który następnie został rekomendowany przez KE do użycia we wszystkich krajach członkowskich UE.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Łukasz Gwizdała
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 24 kwietnia 2015 roku, 12:50