fbpx Wyróżniające się prace doktorskie wydane na preferencyjnych zasadach | Wydawnictwo UG

Wyróżniające się prace doktorskie wydane na preferencyjnych zasadach

Zgodnie z zarządzeniem rektora nr 88/R/16 z 27 września 2016 r. prorektor ds. badań naukowych po rozpatrzeniu wniosków o przyznanie dofinansowania wydania wyróżniających się prac doktorskich wybrał następujące prace doktorskie, które zostaną wydane na preferencyjnych zasadach w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego:

 Jednostka

 Imię i nazwisko

 Tytuł rozprawy

 WF

 dr Zuzanna Kalicka-Karpowicz

 „Problemy słowotwórcze dotyczące rzeczowników i przymiotników na podstawie materiału z internetowych poradni językowych”

 dr Paulina Urbańczyk

 „Sen i samopoczucie. Autoanalityczne strategie literackie”

 WH

 dr Krzysztof Chalimoniuk

 „Czechosłowacka sieć konsularna w II Rzeczypospolitej. Powstanie, organizacja i działalność”

 dr Wacław Kulczykowski

 „Obiekty hydrotechniczne w dolnym biegu rzeki Osy do XIX w.”

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Łukasz Gwizdała
Treść wprowadzona przez: Łukasz Gwizdała
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 stycznia 2021 roku, 12:46