fbpx Literatura i okolice | Wydawnictwo UG

Literatura i okolice | Wydawnictwo UG

Literatura i okolice

Seria LITERATURA I OKOLICE ukazuje się od 2007 r. Celem serii jest eliminowanie „białych plam” w obszarze ważnych dziedzin humanistyki światowej przez regularne przekładanie wybitnych jej dzieł na język polski. Centrum serii stanowi nauka o literaturze. Literatura w obrębie kultury zajmuje miejsce szczególne z uwagi na swoją wieloaspektowość. Dzieło literackie swoimi licznymi zagadnieniami styka się z wieloma dziedzinami kultury: językiem, mitologią, religią, folklorem, filozofią, rozmaitymi gałęziami wiedzy, innymi rodzajami sztuk, z życiem codziennym wreszcie. Z tego względu nauka o literaturze również nie zamyka się wyłącznie w kręgu „cech swoistych” literatury, jej „literackości”. Wkracza w wymienione strefy kultury. Bez kontaktowania się z nimi literatura byłaby pustą igraszką słowną.

Seria LITERATURA I OKOLICE nie jest serią wąskospecjalistyczną, adresowaną do stosunkowo nielicznego grona literaturoznawców. Powinna zainteresować również przedstawicieli innych dyscyplin, tworzących - zgodnie z terminologią Floriana Znanieckiego - krąg „nauk o kulturze”.

Okładka

Seria wydawnicza: 
Literatura i okolice
W przełomowym dziele Ku poetyce chrześcijańskiej (1984) Michael Edwards stawia przed sobą zadanie niezwykle trudne: rozważać literaturę w świetle biblijnej nauki o naturze języka, zawieszonego między Upadkiem a perspektywą odnowy zapowiedzianej przez Zesłanie Ducha Świętego.
Okładka

Seria wydawnicza: 
Literatura i okolice
Niniejszy wybór artykułów Jurija Łotmana ma przedstawić główne kręgi zagadnień, wokół których krążyła jego myśl w ciągu ostatnich trzydziestu lat działalności, czyli od początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku (kiedy głównie dzięki jego wysiłkom zaczęła się organizować nieformalna grupa u
Okładka - Obraz i pojęcie

Seria wydawnicza: 
Literatura i okolice
Traktat Obraz i pojęcie stanowi opus vitae Autorki.
Subskrybuj RSS - Literatura i okolice