fbpx Flora Zatoki Gdańskiej i wód przyległych (Bałtyk południowy) | Wydawnictwo UG

Flora Zatoki Gdańskiej i wód przyległych (Bałtyk południowy) | Wydawnictwo UG

Flora Zatoki Gdańskiej i wód przyległych (Bałtyk południowy)

Intensyfikacja badań nad strukturą i funkcjonowaniem biocenoz wód przybrzeżnych naszego Bałtyku, a szczególnie Zatoki Gdańskiej, stwarza potrzebę dokładnej znajomości gatunków roślin tam występujących, gdyż odgrywają one bardzo ważną rolę jako producenci zarówno w strefie pelagicznej, jak i na dnie w strefie litoralu. Znajomość taksonomiczna glonów okazała się również nieodzowna w wielu innych aktualnie rozwijanych kierunkach badań ekologicznych.

Znane obecnie dane odnośnie do flory glonów i innych roślin z polskiego Bałtyku są bardzo skąpe i rozproszone, stąd też korzystanie z nich na co dzień jest niezmiernie uciążliwe. Ponadto są to najczęściej tylko listy gatunkowe, bez chociażby skrótowego omówienia cech diagnostycznych, nie mówiąc już o dokumentacji ikonograficznej lub zielnikowej. Zaistniała więc konieczność zebrania tych danych, dokonania ich analizy oraz opracowania w formie klucza do oznaczania gatunków.

Całość serii składa się z ośmiu części. Pierwsza część dotyczy sinic. Kolejne odnoszą się do euglenin, bruzdnic, okrzemek, te ostatnie zostaną wydane w czterech tomach, piąta część dotyczy wiciowców obejmujących trzy gromady: haptofity, kryptofity i chrysofity. Szósta część dotyczyć będzie gatunków należących do krasnorostów i brunatnic, zaś siódma część obejmuje zielenice, wydane w dwóch tomach. W ostatniej części zostaną omówione rośliny naczyniowe występujące z Zatoce Puckiej oraz w Zalewie Szczecińskim i Wiślanym.

Przy doborze materiału kierowano się listami gatunkowymi pochodzącymi z dostępnych opracowań dotyczących flory Zatoki Gdańskiej, w tym Zatoki Puckiej jako części akwenu ograniczonej Półwyspem Helskim. Uwzględniono również gatunki notowane w Zalewie Wiślanym i Szczecińskim oraz w wysłodzonych rejonach Bałtyku. Włączone zastały także takie gatunki, które mogą występować w wodach Zatoki Gdańskiej i podczas dalszych dokładnych badań zostaną tam odnalezione. W związku z tym, że analizowane akweny charakteryzują się bardzo znacznym stopniem wysłodzenia wody, obecnych jest tam też wiele gatunków, które notowane są w zbiornikach wód słodkich, takich jak jeziora, rzeki czy stawy. Tak więc dzieło to będzie przydatne dla fykologów zajmujących się nie tylko wodami bałtyckimi, ale również zbiornikami śródlądowymi, a także może służyć w pracach nad monitoringiem ekologicznym i sanitarnym oraz być przydatne dla biologów i studentów zainteresowanych organizmami wodnymi.  

Okładka książki

Książka pt. Rośliny nasienne - Spermatophyta (Magnoliopsida & Liliopsida) autorstwa Marcina Plińskiego i Józefa Szmeji wpisuje się do głównego nurtu zadań stojących przed biologami.
Okładka książki

Klucz autorstwa Marcina Plińskiego i Waldemara Surosza z serii ”Flora Zatoki Gdańskiej i wód przyległych (Bałtyk Południowy)” obejmuje dwa ważne, a słabo rozpoznane w polskiej części Bałtyku, gromady glonów morskich: krasnoro
Okładka książki

Drugi tom dotyczący zielenic w tej serii wydawniczej obejmuje trzy pozostałe klasy systematyczne dość od siebie odległe. Większość gatunków porasta rozmaite przedmioty podwodne lub zakotwicza się na płyciznach lub plażach przybrzeżnych, inne unoszą się w toni wodnej.
Okładka książki

Zielenice to bardzo zróżnicowana gromada glonów. W niniejszym tomie omówiono dwie ich klasy obejmujące gatunki mikroskopowej wielkości, nigdy nie tworzące nitkowatych kolonii ani plech.
Okładka książki

Trzeci tom w serii "Flora Zatoki Gdańskiej i wód przyległych (Bałtyk Południowy)" odnosi się do ważnej grupy systematycznej glonów, bo wśród występujących w naszym Bałtyku bruzdnic są też gatunki, które powodują w planktonie zakwity i mają zdolność produkować
Okładka książki

Podano opisy 113 gatunków (z 16 rodzajów) znanych z naszej części Bałtyku oraz Zalewu Wiślanego i Zalewu Szczecińskiego, a też 42 gatunki potencjalnych dla Zatoki Gdańskiej, znanych z innych części morza.
Okładka książki

Trzecia część klucza do oznaczania okrzemek dotyczy gatunków, których pancerzyki (niemal wszystkie) mają budowę pierzastą i rafę wykształconą na obu okrywkach. Objaśnia rewolucyjne zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich trzydziestu lat.
Okładka książki

Ten tom jest kontynuacją klucza do oznaczania okrzemek. Obejmuje gatunki o ornamentacji pierzastej nie posiadające tak zwanej rafy oraz tylko część gatunków, które ją mają; reszta będzie treścią następnego tomu.
Okładka książki

Ten tom jest pierwszym w polskim języku kluczem do oznaczania okrzemek uwzględniającym okrzemki morskie; poprzednie (Sypniewski 1860, Siemińska 1964) dotyczyły wyłącznie słodkowodnych.

Strony

Subskrybuj RSS - Flora Zatoki Gdańskiej i wód przyległych (Bałtyk południowy)