fbpx Ścieżka wydawnicza | Wydawnictwo UG

„Ścieżka” wydawnicza książki

 1. Przesłanie do wydawnictwa wypełnionej ankiety książki.
 2. Wstępna kalkulacja z Wydawnictwa.
 3. Uzgodnienie z Wydawnictwem i potwierdzenie przez autora finansowania książki.
 4. Wstępna decyzja Wydawnictwa o wydaniu książki.
 5. Podpisanie umowy z Wydawnictwem o przeniesieniu praw autorskich (z zastrzeżeniem ze strony Wydawnictwa, że w przypadku recenzji negatywnej umowa zostanie zerwana).
 6. Złożenie książki do Wydawnictwa.
 7. Przesłanie książki do recenzji.
 8. Odpowiedź autora/redaktora naukowego na recenzję wraz z ustosunkowaniem się do uwag recenzenta.
 9. Złożenie do Wydawnictwa poprawionej książki z uwzględnieniem uwag recenzenta – nowa poprawiona wersja, zgodna z parametrami technicznymi, o których mowa wyżej (wydruk i wersja elektorniczna przesłana na adres: wydawnictwo@ug.edu.pl).
 10. Przekazanie książki do redakcji i rozpoczęcie procesu wydawniczego:
  1. redakcja;
  2. kontakt redaktora z autorem  – podczas którego redaktor przedstawia autorowi naniesione poprawki, wyjaśnia ewentualne nieścisłości, prosi o uzupełnienie braków (jeśli takie będą w tekście bądź w przypisach;
  3. pierwszy skład;
  4. drugi kontakt redaktora z autorem i przekazanie tekstu do korekty autorskiej w wersji po złamaniu, zatem zbliżonej do ostatecznej
  5. korekta autorska;
  6. korekta redaktora (redaktor ma obowiązek po korekcie autorskiej jeszcze raz przeczytać całą książkę);
  7. drugi skład;
  8. druga korekta redaktora;
  9. przedstawienie autorowi projektu okładki wykonanego przez grafika Wydawnictwa;
  10. ostatni skład przed oddaniem do druku;
  11. sprawdzenie przez redaktora książki wraz z okładką;
  12. zatwierdzenie przez autora oraz redaktora wersji książki oddanej do druku.
 11. Przekazanie publikacji do druku i poinformowanie o tym autora wraz z podaniem terminu wydruku.
 12. Przekazanie autorowi egzemplarzy autorskich oraz wprowadzenie książki na rynek wydawniczy.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Łukasz Gwizdała
Treść wprowadzona przez: Łukasz Gwizdała
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 19 września 2019 roku, 11:36