fbpx Poradnik autora | Wydawnictwo UG

Poradnik autora

Kolejność działań podjętych przez autora w celu opublikowania książki w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego:
  1. Przed złożeniem książki do wydawnictwa prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety wydawniczej książki na adres j.kamien@ug.edu.pl
  2. Książkę należy złożyć do wydawnictwa w formie jednostronnego wydruku w formacie A4 do wysłania do recenzji, a po recenzji zarówno wydruk A4, jak i wersję elektroniczną na adres mailowy wydawnictwo@ug.edu.pl (obie wersje – wydruk i zapis elektroniczny muszą być ze sobą zgodne).
  3. Tekst powinien mieć następujące parametry: czcionka Times New Roman 12 pkt.; interlinia 1,5; marginesy 2,5 cm; wyrównanie do lewego i prawego marginesu. Wydruku książki proszę nie bindować.
  4. Wszystkie zdjęcia, rysunki, które znajdą się w tekście, należy zapisać w osobnym folderze i wysłać na adres mailowy wydawnictwo@ug.edu.pl bądź dostarczyć do wydawnictwa zapisane na nośniku danych. Rozdzielczość grafik do druku powinna wynosić min. 300 dpi.
  5. W przypadku korzystania ze zdjęć, grafik i innych materiałów, które mogłyby być objęte prawem autorskim, niezbędne jest przedłożenie do wydawnictwa wraz z książką zgody na ich wykorzystanie w publikacji.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Łukasz Gwizdała
Treść wprowadzona przez: Łukasz Gwizdała
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 stycznia 2020 roku, 14:06