fbpx Rafał Kubicki | Wydawnictwo UG

Rafał Kubicki | Wydawnictwo UG

Rafał Kubicki

Rafał Kubicki (ur. 1974 r.) historyk, mediewista, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego (Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecza). Zainteresowania badawcze koncentruje na historii Kościoła w średniowieczu i okresie nowożytnym, kasatach klasztorów w XIX w., dziejach społeczno-gospodarczych państwa krzyżackiego w Prusach, mieszczaństwie późnośredniowiecznym oraz strukturach wiejskich w średniowieczu i okresie nowożytnym. Autor monografii: Środowisko dominikanów kontraty pruskiej od XIII do polowy XVI w.Gdańsk 2007; Mlynarslwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach wXIII-XVwieku (do 1454 r.), Gdańsk 2012.

Książki autora: