fbpx Tadeusz Stegner | Wydawnictwo UG

Tadeusz Stegner | Wydawnictwo UG

Tadeusz Stegner

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Stegner, ur. w 1952 r. w Gdańsku. Mieszka w Gdyni. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się dziejami polskiej myśli politycznej, kwestiami narodowo-wyznaniowymi w środkowo-wschodniej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem historii protestantyzmu na ziemiach polskich w XIX i XX w. oraz zagadnieniami życia codziennego. Ma w swoim dorobku ponad sto publikacji. Najważniejsze z nich to: Liberałowie Królestwa Polskiego 1904-1915, Gdańsk 1990; Polacy-ewangelicy w Królestwie Polskim 1815-1914. Kształtowanie slę środowisk. Ich działalność społeczna i narodowa, Gdańsk 1992; Bóg, protestantyzm, Polska. Biografia pastora Leopolda Marcina Otto (1819-1682), Gdańsk 2000; Po słońce i wodę. Polscy

letnicy nad Bałtykiem w XIX i w pierwszej połowie XX wieku, Gdańsk 2004 (współautor); Ewangelicy ziem polskich XIX wieku. Sylwetki wybitnych postaci, Gdańsk 2008, 2012. Pod jego redakcją ukazało się kilkanaście zbiorów studiów.

Książki autora: