fbpx Ewa Rogowska-Cybulska | Wydawnictwo UG

Ewa Rogowska-Cybulska | Wydawnictwo UG

Ewa Rogowska-Cybulska

Ewa Rogowska-Cybulska (Uniwersytet Gdański) pracuje w Katedrze Języka Polskiego. W obrębie jej zainteresowań naukowych mieści się przede wszystkim słowotwórstwo współczesnej polszczyzny, różnorodna problematyka związana z nazwami roślin, napisy w szacie informacyjnej miasta i cmentarza, gwara łomżyńska oraz kształtowanie się kaszubskiego języka literackiego. Do podejmowanych przez nią zagadnień słowotwórczych należą zwłaszcza: aktywność słowotwórcza nazwa roślin, analogia słowotwórcza i zmiany motywacji słowotwórczej, etymologie ludowe toponimów, derywaty słowotwórcze w przekładzie, rola słowotwórstwa w procesie podnoszenia statusu językowego kaszubszczyzny, słowotwórstwo chrematonimiczne oraz perswazyjne walory formacji słowotwórczych w tekstach.

Książki autora: