fbpx Tomasz Widłak | Wydawnictwo UG

Tomasz Widłak | Wydawnictwo UG

Tomasz Widłak

Tomasz Widłak (Uniwersytet Gdański) – prawnik, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jego główne zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach filozofii prawa międzynarodowego. Publikował także w zakresie teorii prawa, prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, stosunków międzynarodowych, retoryki oraz negocjacji prawniczych.

Książki autora: