fbpx Kamil Zeidler | Wydawnictwo UG

Kamil Zeidler | Wydawnictwo UG

Kamil Zeidler

Kamil Zeidler (Uniwersytet Gdański) – prawnik, dr hab. nauk prawnych, profesor w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego. Autor przeszło trzystu prac z zakresu teorii i filozofii prawa, retoryki prawniczej, prawa ochrony dziedzictwa kultury, a także filozofii i prawa Dalekiego Wschodu.

Książki autora: