Czasopisma | Wydawnictwo UG

Czasopisma

 • ISSN: 2300-7656
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny:

  Aequitas to czasopismo będące swoistą hybrydą studenckiego zeszytu naukowego i periodyku zawierającego prace wyłącznie wybitnych naukowców. Półrocznik ma...

 • ISSN: 1230-607-x
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny:

  Czasopismo naukowe Ars Educandi, jest rocznikiem afiliowanym przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, który powstał w 1998 roku. W roku 2009 środowisko gdańskiej pedagogiki...

 • ISSN: 1732-1220
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny:

  Beyond Philology is an international journal of linguistics, literary studies and language acquisition. We publish articles, reviews and reports. The language of the journal is English...

 • ISSN: 2300-4861
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny:

  Cahiers ERTA est une plate-forme d’échange scientifique sur la littérature francophone moderne et contemporaine. Cahiers ERTA a d’abord été conçu comme un cycle de monographies...

 • ISSN: 1730-3788
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny:
  Christianitas Antiqua jest periodykiem, obejmującego studia i materiały z zakresu chrześcijańskiego antyku, cywilizacyjnych przemian zachodzących pod wpływem chrześcijaństwa pomiędzy...

  Numery czasopisma:

 • ISSN: 1898-3707
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny:
  „Przegląd Naukowy Disputatio” to czasopismo naukowe o wyspecjalizowanym profilu. Publikowane na jego łamach opracowania dotyczą zjawiska udziału mieszkańców i ich...
 • ISSN: 2392-0971
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny:

  Gdy rozpoczynaliśmy prace nad „Etnografią”, przyświecała nam myśl stworzenia czasopisma, które mogłoby uzupełnić puste miejsce na mapie polskich periodyków antropologicznych...

  Numery czasopisma:

 • ISSN: 1897-4120
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny:

  GSA są rocznikiem wydawanym przez Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego (wcześniej przez Zakład Archeologii IH UG a następnie Instytut Archeologii UG). Pod tym samym...

  Numery czasopisma:

 • ISSN: 2084-2902
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny:

  Gdańskie Studia Azji Wschodniej to ogólnopolski półrocznik naukowy poświęcony tematyce Azji Wschodniej. Zamieszczane w nim teksty podejmują problematykę obszaru Azji Wschodniej...

  Numery czasopisma:

 • ISSN: 1730-4652
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny:
  Gdańskie Studia Międzynarodowe (cyt. dalej GSM) są pismem naukowym wydawanym przez Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1998 roku, a jego...

  Numery czasopisma:

 • ISSN: 1734-5669
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny:
  Tradycja wydawania własnego periodyku naukowego przez Wydział Prawa i Administracji sięga samych początków historii Wydziału. Już w 1972 r. ukazał się pierwszy numer "Zeszytów...

  Numery czasopisma:

 • ISSN: 1734-5677
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny:

  Tradycja wydawania własnego periodyku naukowego przez Wydział Prawa i Administracji sięga samych początków historii Wydziału. Już w 1972 r. ukazał się pierwszy numer...

  Numery czasopisma:

 • ISSN: 2300-8318
  Dziedzina naukowa: Nauki społeczne
  Redaktor naczelny:

  "Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego" (GŁRPPiPS) ukazują się nieprzerwanie od 2011 r. W pierwotnym założeniu miały one stanowić...

 • ISSN: 2080-8011
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny:
  „Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski” to periodyk historyczny, ukazujący się dwa razy w roku, dotyczący zagadnień różnej natury (politycznych, prawnych, społecznych)...
 • ISSN: 2084-2937
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny:
  Z inicjatywą powołania pisma  Miscellanea Anthropologica et Sociologica  wystąpił w 1992 roku Kierownik Zakładu Historii Myśli Społecznej w Instytucie Filozofii i...
 • ISSN: 2080-9476
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny:

  Kwartalnik „Niepełnosprawność” ma na celu aktualizację problemów z zakresu pedagogiki specjalnej. Jest to możliwe między innymi dzięki wykraczaniu poza ramy tej dyscypliny....

 • ISSN: 2084-2937
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny:
  Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego wydaje rocznik „Porta Aurea” od 1992 roku. Pierwsze tomy rocznika ukazujące się pod redakcją Teresy Grzybowskiej miały...

  Numery czasopisma:

 • ISSN: 1734-1582
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny:

  Celem "Problemów Wczesnej Edukacji. Issues in Early Education" jest wypełnienie luki występującej na rynku pedagogicznym w czasopismach dotyczących działalności przedszkola i...

  Numery czasopisma:

 • ISSN: 1733-5817
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny:

  Numery czasopisma:

 • ISSN: 1733-4012
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny:

  Czasopismo zawiera wyłącznie prace oryginalne w języku polskim lub łacińskim, wcześniej niepublikowane. Wszystkie artykuły są recenzowane. Do tekstu artykułu w języku polskim należy...

  Numery czasopisma:

 • ISSN: 1230-6045
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny:
  Die Reihe "Studia Germanica Gedanensia" ist eine Fachzeitschrift, die seit 20 Jahren am Institut für Germanistik der Danziger Universität herausgegeben wird. Bis jetzt sind 31 Bände...

  Numery czasopisma:

 • ISSN: 2081-3309
  Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne
  Redaktor naczelny:

  Numery czasopisma: